Årsmötesprotokoll 2021

Här finner du årsmötesprotokollet som PDF, dock utan signaturer för att göra en mindre fil. Behöver du se årsmötesprotokollet med underskrifter kontakta föreningens sekreterare, Nicklas Johansson.