Årsmötet 2022

I måndags höll vi årsmöte. Sedvanliga uppgifter dryftades enligt fastställd dagordning. Några saker värda att nämnas: Tre stadgar förändrades efter att årsmötet under två år i rad nu röstat för de ändringar som föreslagits. Dessa ändringar är nu inskrivna i föreningens stadgar. §7 Stadgetolkning §12 Utträde §17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt Medlemsavgiften för 2023 … Fortsätt läsa Årsmötet 2022